Subsidie aan de Industrial Development Corporation ter ondersteuning van het programma voor sociale bedrijven in Zuid-Afrika, 2016

Project: Support of the IDC Social Enterprise Programme

Partner: Industrial Development Corporation

Periode: 1.04.2017-31.03.2022

Budget: 3.000.000 euro

Het programma van de Industrial Development Corporation versterkt het sociaal ondernemerschap in Zuid-Afrika. Door de creatie van ondernemingen te stimuleren die een duidelijke sociale of ecologische doelstelling najagen, integreren ze de meest kwetsbare groepen in de economie. Het programma focust op financiering aan sociale ondernemers die een bewezen bedrijfsmodel willen uitbouwen. Ze staan hen tegelijk ook bij in het ontwikkelen van kritische vaardigheden en kennis, zoals bijvoorbeeld rond impactmeting. Daarnaast heeft men oog voor het hele ecosysteem dat een sociaal ondernemer nodig heeft, nl. beleid, sensibilisering en praktijkgericht onderzoek.

Zuid-Afrika is een van de drie partnerlanden van Vlaanderen in Zuidelijk Afrika. Deze projectsubsidie past binnen de landenstrategienota 2012-2016 die focust op ondernemerschap en sociale innovatie om armoede en ongelijkheid terug te dringen. In 2013 kende Vlaanderen reeds eens projectsubsidie van 4 miljoen euro toe voor de uitbouw van het fonds voor sociale economie bij de Industrial Development Corporation. Na een positieve evaluatie besloot Vlaanderen de samenwerking verder te zetten.

Industrial Development Corporation