Subsidie aan de Human Rights Office UNAMI in Iraaks Koerdistan voor het versterken van het onderwijscurriculum (2016)

Project:  Versterking van mensenrechten, burgerzin, interculturele en andere normen in het onderwijscurriculum van het openbaar onderwijs in Iraaks Koerdistan

Begunstigde: Human Rights Office (OHCHR/UNAMI HRO)

Bedrag: 114.017 euro

Duur: 2016

Minister-president Bourgeois besliste in april 2016 tijdens zijn officiële bezoek aan Iraaks Koerdistan om het project “Human Rights Education in Schools” te ondersteunen. Het doel van dit project is het versterken van mensenrechten, burgerzin, interculturele en andere normen in het onderwijscurriculum van het openbaar onderwijs in Iraaks Koerdistan. Mensenrechteneducatie biedt mogelijkheden om etnische, religieuze en politieke onenigheden af te zwakken en de voedingsbodem voor radicalisering te verkleinen. Hiervoor werd een bedrag van 114.017 euro toegekend aan de Human Rights Office (OHCHR/UNAMI HRO) binnen de geïntegreerde United Nations Assistance Mission in Irak (UNAMI) en de vertegenwoordiging van de VN Mensenrechtencommissaris in Irak (UN OHCHR).