Subsidie aan de Foundation for Human Rights ter versterking van de civiele maatschappij, 2012

Project: Participation and development of capabilities of civil society in realising socio-economic rights in South Africa

Begunstigde: Foundation for Human Rights

Periode: 30.11.2012 – 29.11.2015 (verlengd tot 31.12.2016)

Budget: 1.285.000 euro

De Foundation for Human Rights zet zich in voor de promotie, bescherming en realisatie van sociale en economische rechten in Zuid-Afrika. Ze versterken hiervoor de capaciteiten van organisaties uit de civiele maatschappij. Vlaamse middelen worden ingezet om hun werking uit te breiden met organisaties actief in de thema's:

  1. grondbezit en landhervorming
  2. socio-economische rechten en tewerkstelling
  3. kleinschalige landbouw
  4. nationale dialoog rond het recht op voedselzekerheid
  5. klimaatverandering en de rol van de civiele maatschappij

Met de ondersteuning van dit programma wil Vlaanderen de Zuid-Afrikaanse civiele maatschappij steunen om de strijd verder te zetten tegen de groeiende socio-economische ongelijkheid in Zuid-Afrika. Niet alleen de overheid, maar ook het middenveld heeft hierbij immers een belangrijke rol te spelen.

Organisaties uit de civiele maatschappij moeten een bijdrage kunnen leveren op het vlak van beleidsmonitoring en -beïnvloeding, onderzoek, het uitwerken van innovatieve voorstellen of methodes en participatie en eigenaarschap van doelgroepen. Voor organisaties uit de Zuid-Afrikaanse civiele maatschappij is het echter steeds moeilijker om  de nodige financiering te verwerven waardoor ze minder en minder hun rol op zich kunnen nemen.

Foundation for Human Rights