Subsidie aan de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

Project: Subsidie aan de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland: 132.000 euro

Begunstigde: Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

Bedrag: 132.000 euro

Duur: 2014

Ter uitvoering van het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn geeft de Vlaamse Regering een jaarlijkse subsidie van 132.000 euro aan de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. In 2015 besliste de Vlaamse regering om de Commissie te vernieuwen. De hierbij vrijgekomen 132.000 euro werden geheroriënteerd naar gezamenlijke Vlaams-Nederlandse culturele projecten in derde landen.