Subsidie aan de Autónomia Foundation in Hongarije ter ondersteuning van een project over de rechten van Roma’s

Project:  de identificatie en verspreiding van goede praktijken uit Vlaanderen die bijdragen aan de inclusie van Roma op lokaal vlak 

Begunstigde:  Autónomia Foundation in Hongarije

Bedrag: 20.000 euro

Duur: 2016

De Hongaarse stichting Autonomia ontving in 2016 een subsidie voor een bedrag van 20.000 euro voor een project dat zou bijdragen aan de identificatie en verspreiding van goede praktijken uit Vlaanderen die bijdragen aan de inclusie van Roma op lokaal vlak met aandacht voor burgerinitiatieven uit het middenveld. Er werden wederzijdse bezoeken georganiseerd tussen Vlaanderen en Hongarije. De stad Gent werd als Vlaamse partner aangeduid.