Subsidie aan Centrum voor Mexicaanse Studiën (CMS), 2018

Project: Werkingssubsidie

Begunstigde: Centrum voor Mexicaanse Studiën (CMS)

Budget: 75.000 euro

Periode: 2019

Het interfacultair Centrum voor Mexicaanse Studiën (CMS) van de Universiteit Antwerpen is een studie- en documentatiecentrum dat in 1990 werd opgericht. Het CMS is ontstaan uit een bilaterale overeenkomst tussen de Mexicaanse overheid en de Vlaamse Gemeenschap. Het centrum omvat een Leerstoel voor Mexicaanse Studiën en een gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek die gehuisvest is in de Bibliotheek Stadscampus. 

De voornaamste doelstelling van het CMS bestaat erin een ruim publiek te documenteren en te informeren, en op die manier bij te dragen tot een grotere bekendmaking van het Mexicaanse culturele en intellectuele patrimonium in Vlaanderen, België en Europa.