Subsidie aan Bunker Ljubljana voor Balkan Express Network, 2017

Project: Balkan Express Caravan Meeting

Begunstigde: Bunker Ljubljana

Bedrag: 10.000 euro

Duur: 5 tot 9 juni 2017

De Balkan express network meeting wordt georganiseerd van 5 tot 9 juni in Ljubljana, Slovenië. Balkan express wordt een netwerkevenement waarin een 40-tal artiesten en professionals uit de kunstensector samen komen zowel in functie van professionale samenwerking als in functie van kennisuitwisseling en reflectie over de rol van de culturele sector bij transitieprocessen richting democratie.

De Balkan express meeting is een samenwerking van Bunker en het Kunstenpunt. Gedurende de vijfdaagse zullen verschillende thema's worden behandeld die betrekking hebben op artistieke creatie tegen de achtergrond van de hedendaagse civiele maatschappij in de Balkan, de Kaukasus en Vlaanderen.