Subsidie aan BTC voor het project “Focussed contribution to the health system strengthening of Mozambique II” (2015)

Project: opvolging beheer overheidsfinanciën van het Mozambikaanse Ministerie van Volksgezondheid

Begunstigde: BTC

Tijdsduur: 2015-2016

Budget: 449.966 euro

Deze subsidie draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van de strategienota Vlaanderen-Mozambique 2011-2015 die focust op gezondheidszorg. Conform het Kaderdecreet en bij uitbreiding de landenstrategienota wordt hiermee werk gemaakt van het transversale thema ‘goed bestuur’ door in te zetten op bestuurlijke verbetering.

Vlaanderen levert technische expertise aan via gedelegeerde samenwerking met BTC. Een financieel expert  volgt de vooruitgang rond het beheer van overheidsfinanciën in Mozambique op in de werkgroep GTAF (Grupo de Trabalho de Administração e Finanças). De GTAF is het forum waar het departement Administratie en Financiën van het Mozambikaanse Ministerie van Volksgezondheid (MISAU/DAF) en de donoren het financiële beheer van het gezondheidsbudget onderzoeken en bespreken.

Er is gekozen voor gedelegeerde samenwerking. Dat betekent dat Vlaanderen de uitvoering van de activiteit toevertrouwt aan een andere donor. Het doel van gedelegeerde samenwerking is efficiëntiewinst.