Subsidie aan Autonómia Foundation Hongarije om opgeleide Roma-jongeren te helpen bij hun zoektocht naar werk 2018

Project: Een brug tussen opleiding en werk voor Roma-jongeren

Begunstigde: Autonómia Foundation

Periode: 14 maanden

Budget: 25.000 euro

De Hongaarse stichting Autonómia krijgt een subsidie van 25.000 euro voor een project om opgeleide Roma-jongeren meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. De stichting zal hen ondersteunen bij hun zoektocht naar kwaliteitsvol werk. De stichting zal ook acties ondernemen om vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Als onderdeel van het project zal de stichting een uitwisseling met de Stad Gent organiseren.