Subsidie aan Arts Flanders Japan, 2018

Project: Werkjaar 2018

Begunstigde: Arts Flanders Japan

Budget: 450.000 euro

Periode: 2018

Het Flanders Center werd in 1975 opgericht als een stichting naar Japans recht, statutair gevestigd in Osaka.

Het centrum werkt aan de promotie van Vlaanderen en de Nederlandse taal in Japan. Dankzij de steun van lokale overheden in Japan en de private sector is het Flanders Center uitgegroeid tot een referentie op het vlak van culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Japan. 

In 2017 vierde het centrum haar 40 jaar bestaan tijdens de zending van de Minister-president naar Japan. Tijdens de zending ondertekende beide partijen een nieuwe meerjarenovereenkomst dat het Flanders Center in Osaka een nieuwe missie en naam, Arts Flanders Japan, gaf.

De missie van het vernieuwde Arts Flanders Japan bestaat erin de culturele relaties tussen Vlaanderen en Japan te voeden en te dynamiseren. Naast bruggenbouwer heeft Arts Flanders Japan een belangrijke signaalfunctie en verlaagt ze de drempels voor samenwerking.