Subsidie aan Arts Flanders Japan 2016

Project: Jaarlijkse subsidie voor Arts Flanders Japan 

Begunstigde: Arts Flanders Japan

Bedrag: 550.000 euro

Duur: 2016

Het centrum is de referentie op het vlak van culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Japan. In 2016 sloot het Flanders Center in Japan een nieuwe overeenkomst met de Vlaamse Regering. Deze impliceerde een nieuwe strategie en een nieuwe naam: Arts Flanders Japan. Het center ontvangt van het Departement Buitenlandse zaken een subsidie van 550.00 euro per jaar.