Subsidie aan Arts Flanders 2017

Project: Jaarlijkse subsidie aan Arts Flanders 

Begunstigde: Kunstenpunt

Bedrag: 24.000 euro

Duur: 2017

Arts Flanders is een instrument voor communicatie en promotie van Vlaamse kunst en cultureel erfgoed in het buitenland. Met de subsidie aan Arts Flanders wordt invulling gegeven aan een strategische en operationele doelstellingen van de beleidsnota Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2014-2019 en aan een doelstelling van het regeerakkoord "Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan" 2014-2019. 

www.flandersartsinstitute.be