Subsidie aan Architecture Workroom Brussels (AWB) voor de organisatie van de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam (2018)

ProjectInternationale Architectuur Biennale Rotterdam 

Begunstigde: Architecture Workroom Brussels (AWB)

Bedrag: 200.000 euro

Duur: 2018

De Vlaamse architect Joachim Declerck (AWB) werd samen met de Vlaamse bouwmeester Leo van Broeck en de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade aangesteld als curator voor de Internationale Architectuur Biënnale van Rotterdam (IABR) en dit voor zowel de editie van 2018 als 2020. De komende twee biennales worden volledig in het teken gezet van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het klimaatverdrag van Parijs. 

De IABR is slechts een start van een fascinerende proces waarbij architecten meedenken over ruimtelijke ordening, stedenbouw, landenschapsarchitectuur en planologie. Het project biedt potentieel met het oog op de internationale positionering van Vlaanderen en Nederland op de genoemde thema's.