Subsidie aan Antwerp/Flanders Port Training Center voor APEC seminaries, 2017

Project: Aanbieden van seminaries voor buitenlandse aanvragers voor het volgen van APEC-opleidingen

Begunstigde: Antwerp/Flanders Port Training Center

Bedrag: 297.500 euro

Duur: Werkingsjaar 2017

Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC) is een internationaal opleidingscentrum dat geassocieerd is met de Antwerpse haven. Sinds 1978 speelt het een belangrijke rol in het overbrengen van kennis rond het havengebeuren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende methodieken. Een eerste methodiek houdt in dat er seminaries gegeven worden met een duur van twee weken waar telkens één bepaalde materie besproken wordt. Een tweede methodiek zijn maatwerkopleidingen. APEC krijgt in dat geval een aanvraag van een partner om een opleiding uit te werken over een welbepaald onderwerp. De derde en laatste methodiek zijn de zogenaamde 'lectures abroad', waarbij lezingen en het land van de aanvrager gehouden worden.

APEC wordt gesubsidieerd door zes partners. Deze subsidies werden vooral gebruikt om beurzen te financieren om de seminaries te volgen in Antwerpen. De Vlaamse overheid was de laatste tien jaar de belangrijkste subsidiegever van APEC met een jaarlijkse subsidie vanuit enerzijds het Departement Buitenlandse Zaken en anderzijds vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.