Subsidie aan Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC), 2019

Project: Werkjaar 2019

Begunstigde: Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC)

Budget: 297.500 euro

Periode: 2019

Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC) is een internationaal opleidingscentrum dat geassocieerd is met de Antwerpse haven. Sinds 1978 speelt het een belangrijke rol in het overbrengen van kennis rond het havengebeuren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende methodieken. Een eerste methodiek houdt in dat er seminaries gegeven worden met een duur van twee weken waar telkens één bepaalde materie besproken wordt. Een tweede methodiek zijn maatwerkopleidingen. APEC krijgt in dat geval een aanvraag van een partner om een opleiding uit te werken over een welbepaald onderwerp. De derde en laatste methodiek zijn zogenaamde ‘lectures abroad’, waarbij lezingen in het land van de aanvrager gehouden worden.

Voor het begrotingsjaar 2019 kent de Vlaamse Regering een subsidie van 297.500 euro toe aan APEC vzw, als tegemoetkoming voor de verdeling van 85 beurzen aan partnerlanden voor de 13 standaardseminaries die plaatsvinden in 2019.