Subsidie aan Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC), 2018

Project: Werkjaar 2018

Begunstigde: Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC)

Budget: 297.500 euro

Periode: 2018

Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC) is een internationaal opleidingscentrum dat geassocieerd is met de Antwerpse haven. Sinds 1978 speelt het een belangrijke rol in het overbrengen van kennis rond het havengebeuren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende methodieken. Een eerste methodiek houdt in dat er seminaries gegeven worden met een duur van twee weken waar telkens één bepaalde materie besproken wordt. Een tweede methodiek zijn maatwerkopleidingen. APEC krijgt in dat geval een aanvraag van een partner om een opleiding uit te werken over een welbepaald onderwerp. De derde en laatste methodiek zijn zogenaamde ‘lectures abroad’, waarbij lezingen in het land van de aanvrager gehouden worden.

Tijdens het werkingsjaar 2018 zal APEC dertien standaardseminaries van twee weken organiseren, waarvoor het inschrijvingsgeld vanaf dit jaar 3.500 euro per persoon bedraagt.