Subsidie aan “Focused contribution to the health system strengthening of Mozambique III” door toewijzing onafhankelijke expert publieke financiën aan Ministerie van Gezondheid (MISAU) (2017)

Project: “Toewijzing onafhankelijke expert publieke financiën  aan Ministerie van Gezondheid (MISAU)

Begunstigde: BTC (Belgische Ontwikkelingsagentschap)

Budget: 694.950 euro

Periode: 2017 – 2020

Vlaanderen financiert al sinds 2013 een expert die het ministerie ondersteunt in dossiers van publieke financiën en die de werkgroep GTAF  coördineert. De GTAF is het forum waar het Mozambikaanse departement Administratie en Financiën van het Ministerie van Volksgezondheid (MISAU/DAF) en de donoren Public Finance Management gerelateerde items onderzoeken en bespreken. De GTAF is verantwoordelijk voor het opvolgen van het financiële beheer en voor de dialoog tussen de donoren en het ministerie. De expert ondersteunt zowel het  ministerie van Gezondheid (MISAU) als de donoren en zijn werkzaamheden kaderen in het risicobeheer van de financiering van het sectorfonds Gezondheid.

Gezien het succes van de werkzaamheden van de expert, vragen zowel het ministerie als de donorengemeenschap aan Vlaanderen om door te gaan met het inzetten van de ondersteuning van de GTAF met expertise.

De subsidie voor het verder inzetten van de expert loopt via het BTC. BTC is reeds werkzaam in Mozambique, heeft veel ervaring met werken met verschillende donoren, en kan een beroep doen op een internationaal netwerk van experten in verschillende disciplines.