Subsidie (2016) voor structurele humanitaire hulp in Malawi

Project: Structurele steun voor humanitaire hulp in Malawi

Begunstigde:  Malawi Humanitarian Emergency Response Fund

Bedrag: 479.000 euro

Duur: 2016 - 2018

De Vlaamse regering heeft een subsidie toegekend van 479.000 euro voor de periode 2016-2018 aan het Malawi Humanitarian Emergency Response Fund. Dit fonds dat beheerd wordt door de VN zorgt ervoor dat er middelen beschikbaar zijn bij het uitbreken van een humanitaire crisis. Vlaanderen is een medeoprichter van dit fonds en stortte in 2012 als eerste donor een bijdrage. Dankzij deze Vlaamse steun hebben ook andere donoren bijdragen gedaan aan het fonds.

Malawi is een risicogebied voor droogtes, overstromingen en cholera-uitbraken. Dit heeft in het verleden onder meer tot periodieke hongersnoden geleid. Het risico op humanitaire crisissen is bovendien gestegen omwille van de klimaatsverandering. Een goede coördinatie en voldoende middelen om snel in actie te kunnen treden zijn bijgevolg van groot belang in dit land.