Subsdie aan het International Centre for Reproductive Health (ICRH-Mozambique) (2018-2021)

Project“Realizing younger adolescents’ sexual and reproductive rights” 

Begunstigde: Het International Centre for Reproductive Health Mozambique (ICRH-Mozambique)

Bedrag1.119.810 euro

Duur2018 - 2021

Met dit project wilt ICHR-Mozambique de seksuele en reproductieve gezondheid van adolescenten in de provinie Maputo, Mozambique verbeteren. ICHR bouwt verder op bestaande partnerschappen en ervaringen met Vlaanderen. Dit initiatief zet meer in op jonge adolescenten en op de verhoging van seksuele vorming van die groep. De directe doelgroep omvat 5000 meisjes en 5000 jongens tussen 10 en 19 jaar en betrekt onder meer ouders, gemeenschapsleiders en de bredere familie; groepen die in klassieke benaderingen dikwijls buiten beschouwing worden gelaten.