Strijd tegen HIV/AIDS in zuidelijk Afrika (UNAIDS)

Tijdsduur: 2011-2015

Budget: 3.000.000

Met deze samenwerking wil de Vlaamse Regering zich via UNAIDS structureel blijven inzetten in de strijd tegen HIV/AIDS in zuidelijk Afrika.

Duur en budget

Sinds 2006 ontvangt UNAIDS structurele ondersteuning van de Vlaamse overheid. Voor de periode 2011-2015 werd besloten om de samenwerkingsovereenkomst met UNAIDS te hernieuwen. Hiervoor werd 3 miljoen euro voorzien.

Probleemstelling

Van de wereldwijd 33 miljoen besmette personen leven er maar liefst 60% in de zuidelijk Afrikaanse regio. 90% van de met HIV/AIDS besmette kinderen leeft in zuidelijk Afrika.

Het feit dat er zoveel personen besmet zijn of nog dagelijks aan acuut besmettingsgevaar blootgesteld worden, zorgt ervoor dat inspanningen in deze landen volgehouden en zelfs nog opgedreven moeten worden.

De mensen die het meeste risico op besmetting lopen zijn vaak ook de meest kwetsbare. Vaak worden de slachtoffers ook maatschappelijk gemarginaliseerd.

Uitwerking

In 2006 verklaarden de Vlaamse overheid en UNAIDS zich akkoord om op structurele wijze te gaan samenwerken. Deze eerste samenwerkingsovereenkomst liep vier jaar en werd in 2011 hernieuwd.

UNAIDS wil onder andere via de bijdrage van de Vlaamse overheid de schending van de fundamentele mensenrechten van besmette of bedreigde groepen aankaarten. De organisatie wil in de meest diverse landen deze problematiek aan de orde te stellen want het vormt een grote hinderpaal voor het bereiken van vooruitgang in de strijd tegen HIV/AIDS.

Partner

UNAIDS