Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

Korte inhoud: Deze overeenkomst is een traditionele algemene kaderovereenkomst die drie aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 17/07/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 05/04/2019

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/04/2019

pdf bestand1208_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (847 kB)

pdf bestand1208_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (183 kB)

pdf bestand1208_Advies Raad van State.pdf (131 kB)

pdf bestand1208_Decreet.pdf (65 kB)