Stabilisering van de EU buitengrenzen via het European Institute of Peace

  • 5 januari 2018

Minister-president Geert Bourgeois kende een subsidie van 50.000 euro toe aan het European Institute of Peace. Het onafhankelijk instituut werkt momenteel in het zuiden van Libië aan een project voor bemiddeling tussen regionale partijen en tussen de regio en de internationale gemeenschap.

Het European Institute of Peace (EIP), opgericht in 2014 door 8 Europese landen waaronder België, werkt rond conflictpreventie en vredesopbouw in conflictgebieden buiten de Europese Unie. Het instituut werkt onafhankelijk maar kadert haar werking binnen de lijnen van het EU-buitenlands beleid.

Het EIP-project in het zuiden van Libië richt zich op bemiddeling bij conflicten tussen plaatselijke bevolkingsgroepen. En op het faciliteren van contacten tussen de regio, de VN, humanitaire organisaties en andere vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap. Bij de uitvoering van het project heeft het EIP bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals etnische minderheden, vrouwen en kinderen.

“Door deze groepen uit hun isolement te halen en op te nemen in de internationale gemeenschap, vergroten we het draagvlak. Vlaanderen zet hiermee actief in op conflictpreventie en stabiliseert zo de buitengrenzen van de EU,” besloot Minister-president Bourgeois.

The European Institute of Peace