Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 12/06/2006

Bekrachtiging en afkondiging: 23/11/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/01/2008

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/04/2009

Internationale ratificatie: 22/10/2008

Inwerkingtreding: 01/04/2009

pdf bestand679_Akte, bijlagen, protocollen en slotakte in het Nederlands.pdf (2.58 MB)

pdf bestand679_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (377 kB)

pdf bestand679_Advies van de SERV.pdf (186 kB)

pdf bestand679_Advies van de MiNa-Raad.pdf (346 kB)

pdf bestand679_Advies van de Raad van State.pdf (312 kB)

pdf bestand679_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (167 kB)

pdf bestand679_Decreet.pdf (81 kB)