Singapore

Singapore is misschien klein qua oppervlakte, maar op economisch gebied is het een wereldspeler. Samen met zijn Zuid-Oost-Aziatische buren vormt het  ASEAN, een organisatie met als doel de economische, culturele en politieke samenwerking in de regio te bevorderen. Naast de handelsrelaties heeft Vlaanderen goede contacten op het vlak van maritieme samenwerking in deze regio.

Nieuws