Sancties andere landen

De Europese Commissie en de VN stellen enkele instrumenten ter beschikking waarin u overzichten van de verschillende sanctiemaatregelen kan terugvinden.

Momenteel is de meest gebruiksvriendelijke manier waarop u zich kan informeren over de beperkende maatregelen van de EU en de VN, een door het Estse voorzitterschap van de EU ontwikkelde “EU Sanctions Map”  (https://www.sanctionsmap.eu/).

Aan de hand van een wereldkaart kan u ontdekken tegen welke landen, personen en entiteiten de Raad van de EU en de VN-Veiligheidsraad beperkende maatregelen hebben aangenomen. Het gaat daarbij over alle soorten juridisch bindende en politiek bindende maatregelen: wapenembargo’s, dual use-maatregelen, financiële sancties, maatregelen tegen personen, etc. Let wel op bij overlap, zo kunnen dual use producten en militaire producten ook opgenomen zijn in lijsten met betrekking tot materiaal voor interne repressie.

De website  wordt dagelijks geüpdatet en zal na het Estse voorzitterschap (vanaf 1 januari 2018) beheerd worden door de Dienst Instrumenten buitenlands beleid van de Europese Commissie. Op Youtube kan u ook een introductiefilmpje bekijken.

Andere overzichten vindt u op de website van de Verenigde Naties en van de European External Action Service.