Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse regering en de Republiek Estland

Korte inhoud: Algemeen samenwerkingsverdrag Vlaanderen-Estland

Ondertekening: 07/03/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 03/12/1996

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/01/1997

Internationale ratificatie: 10/12/1996

Publicatie ratificatie in Staatsblad: 26/11/2003

Inwerkingtreding: 22/01/1997

pdf bestand4_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.06 MB)

pdf bestand4_Ondertekende akte in het Estisch.pdf (470 kB)

pdf bestand4_Agreement in English.pdf (1.14 MB)

pdf bestand4_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (126 kB)

pdf bestand4_Advies van de Raad van State.pdf (36 kB)

pdf bestand4_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (423 kB)

pdf bestand4_Decreet.pdf (45 kB)

pdf bestand4_Werkprogramma 1997-1999 in het Nederlands.pdf (135 kB)

pdf bestand4_Werkprogramma 1999-2001 in het Nederlands.pdf (222 kB)

pdf bestand4_Werkprogramma 2001-2003 in het Nederlands.pdf (311 kB)

pdf bestand4_Co-operation programme 2001-2003 in English.pdf (308 kB)

pdf bestand4_Werkprogramma 2003-2005 in het Nederlands.pdf (457 kB)

pdf bestand4_Co-operation programme 2003-2005 in English.pdf (1.21 MB)

pdf bestand4_Minutes of the meeting of the youth subcommittee 2004.pdf (112 kB)

pdf bestand4_Werkprogramma 2006-2008 in het Nederlands.pdf (134 kB)

pdf bestand4_Werkprogramma 2009-2011 in het Nederlands.pdf (5.81 MB)

pdf bestand4_Co-operation programme 2009-2011 in English.pdf (6.52 MB)

pdf bestand4_Co-operation programme 2015-2018 in English.pdf (458 kB)

pdf bestand4_Co-operation programme 2019-2022 in English.pdf (3.08 MB)