Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Groothertogdom Luxemburg

Korte inhoud: Met het nieuwe samenwerkingsverdrag kan de bestaande samenwerking nog verder uitgediept worden en een nieuwe dynamiek verkrijgen.

Ondertekening: 15/12/2000

Bekrachtiging en afkondiging: 19/07/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/09/2002

Internationale ratificatie: 31/03/2003

Publicatie ratificatiebesluit in Staatsblad: 19/03/2003

Inwerkingtreding: 29/07/2004

pdf bestand402_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (204 kB)

pdf bestand402_Ondertekende akte in het Frans.pdf (342 kB)

pdf bestand402_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (270 kB)

pdf bestand402_Advies van de SERV.pdf (21 kB)

pdf bestand402_Advies van de Raad van State.pdf (58 kB)

pdf bestand402_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (164 kB)

pdf bestand402_Decreet.pdf (62 kB)

pdf bestand402_Notificatie door Vlaanderen.pdf (63 kB)

pdf bestand402_Notificatie door Luxemburg.pdf (40 kB)

pdf bestand402_Ratificatiebesluit.pdf (116 kB)