Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest en de Republiek Slovenië

Korte inhoud: Algemeen samenwerkingsverdrag Vlaanderen-Slovenië

Ondertekening: 03/09/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 05/05/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/06/2000

Internationale ratificatie: 09/11/2000

Publicatie ratificatie: 21/02/2001

Inwerkingtreding: 09/11/2000

pdf bestand137_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (239 kB)

pdf bestand137_Ondertekende akte in het Sloveens.pdf (395 kB)

pdf bestand137_Agreement in English.pdf (211 kB)

pdf bestand137_Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking in het Nederlands.pdf (1.15 MB)

pdf bestand137_Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking in het Sloveens.pdf (848 kB)

pdf bestand137_Agreement on scientific and technological cooperation in English.pdf (1012 kB)

pdf bestand137_Memorie van toelichting en ontwerp van decreet.pdf (83 kB)

pdf bestand137_Advies Raad van State.pdf (21 kB)

pdf bestand137_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (86 kB)

pdf bestand137_Decreet.pdf (19 kB)

pdf bestand137_Ratificatiebesluit.pdf (43 kB)

pdf bestand137_Werkprogramma 2001-2002 in het Nederlands.pdf (394 kB)

pdf bestand137_Work programme 2001-2002 in English.pdf (407 kB)

pdf bestand137_Werkprogramma 2003-2004 in het Nederlands.pdf (1.36 MB)

pdf bestand137_Work programme 2003-2004 in English.pdf (1.27 MB)

pdf bestand137_Werkprogramma 2006-2007 in het Nederlands.pdf (464 kB)

pdf bestand137_Werkprogramma 2006-2007 in het Sloveens.pdf (413 kB)

pdf bestand137_Work programme 2006-2007 in English.pdf (426 kB)

pdf bestand137_Werkprogramma 2009-2011 in het Nederlands.pdf (6.44 MB)

pdf bestand137_Werkprogramma 2009-2011 in het Sloveens.pdf (6.4 MB)

pdf bestand137_Work programme 2009-2011 in English.pdf (6.3 MB)

pdf bestand137_Werkprogramma 2014-2016 in het Nederlands.pdf (1.51 MB)

pdf bestand137_Work programme 2014-2016 in English.pdf (522 kB)