Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de regering van de Republiek Polen

Korte inhoud: Algemeen samenwerkingsverdrag Vlaanderen-Polen

Ondertekening: 06/06/1994

Bekrachtiging en afkondiging: 05/04/1995

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/1995

Internationale ratificatie: 05/05/1995

Publicatie ratificatie in Staatsblad: 16/12/2003

Inwerkingtreding: 05/05/1995

pdf bestand9_Ondertekende akte in het Nederlands en het Pools.pdf (287 kB)

pdf bestand9_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (1.52 MB)

pdf bestand9_Advies van de Raad van State.pdf (21 kB)

pdf bestand9_Verslag commissie Vlaamse Raad.pdf (51 kB)

pdf bestand9_Decreet.pdf (49 kB)

pdf bestand9_Ratificatie-akten.pdf (19 kB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 1997-1999 in het Nederlands.pdf (92 kB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2000-2002 in het Nederlands.pdf (248 kB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2000-2002 in het Pools.pdf (1.06 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2003-2005 in het Nederlands.pdf (2.42 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2003-2005 in het Frans.pdf (2.29 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2005-2008 in het Nederlands.pdf (496 kB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2005-2008 in het Frans.pdf (601 kB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2009-2011 in het Nederlands.pdf (7.97 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2009-2011 in het Engels.pdf (3.35 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2012-2014 in het Engels.pdf (1.11 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2012-2014 in het Pools.pdf (1.36 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2015-2017 in het Engels.pdf (3.29 MB)

pdf bestand9_Addendum bij het samenwerkingsprogramma 2015-2017 in het Engels.pdf (41 kB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2015-2017 in het Pools.pdf (3.59 MB)

pdf bestand9_Addendum bij het samenwerkingsprogramma 2015-2017 in het Pools.pdf (44 kB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2018-2020 in het Nederlands.pdf (1.17 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2018-2020 in het Engels.pdf (1.11 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2018-2020 in het Pools.pdf (1.22 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2021-2023 in het Engels.pdf (1.25 MB)

pdf bestand9_Samenwerkingsprogramma 2021-2023 in het Pools.pdf (1.25 MB)