Regeling tussen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en het Koninkrijk België betreffende de rechtspositie van tijdelijk personeel dat wordt aangeworven en tewerkgesteld in een orgaan van de NAVO dat op het grondgebied van België gevestigd is

Korte inhoud: De regeling moet ervoor zorgen dat het tijdelijke personeel van de NAVO vrijgesteld is van inkomstenbelasting voor de duur van zijn activiteit bij de NAVO, dat het toegepaste bijzondere stelsel van sociale zekerheid erkend wordt en de registratie in België wordt vastgelegd.

Ondertekening: 07/02/2022

pdf bestand1267_Regeling in het Nederlands.pdf (338 kB)

pdf bestand1267_Regeling in het Frans.pdf (653 kB)

pdf bestand1267_Regeling in het Engels.pdf (234 kB)