Protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en werking van de "European Synchrotron Radiation Facility" (Europese synchrotronstralingsfaciliteit)

Korte inhoud: Dit protocol van toetreding beschrijft de wijzigingen aan te brengen aan de Overeenkomst ten gevolge van de toetreding van de Russische Federatie tot de Overeenkomst. In oktober 2011 werd de Russische Federatie door de Raad van het ESRF uitgenodigd om toe te treden tot de Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden als de andere verdragspartijen.

Ondertekening: 23/06/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 20/01/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/02/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 08/10/2019

Inwerkingtreding: 22/03/2018

pdf bestand1153_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.55 MB)

pdf bestand1153_Ondertekende akte in het Frans.pdf (6.5 MB)

pdf bestand1153_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (193 kB)

pdf bestand1153_Advies van de Raad van State.pdf (60 kB)

pdf bestand1153_Decreet.pdf (511 kB)