Protocol van Kyoto bij het VN-Verdrag over klimaatverandering

Korte inhoud: Het Protocol van Kyoto bij het VN-Verdrag over klimaatverandering regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Ondertekening: 29/04/1998

Bekrachtiging en ondertekening: 22/02/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/03/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 26/09/2002

Internationale ratificatie: 31/05/2002

Inwerkingtreding: 16/02/2005

pdf bestand145_Nederlandse vertaling.pdf (305 kB)

pdf bestand145_Akte in het Frans.pdf (164 kB)

pdf bestand145_Agreement in English.pdf (76 kB)

pdf bestand145_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (924 kB)

pdf bestand145_Advies van de Raad van State.pdf (55 kB)

pdf bestand145_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (339 kB)

pdf bestand145_Decreet.pdf (91 kB)