Protocol tot wijzing van de Overeenkomst van 2007 tussen België en de Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken

Ondertekening:22/03/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 06/07/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/07/2018

pdf bestand1121_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (178 kB)

pdf bestand1121_Ondertekende akte in het Engels.pdf (415 kB)

pdf bestand1121_Gecoordineerde versie van de overeenkomst van 2007 in het Nederlands.pdf (132 kB)

pdf bestand1121_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (184 kB)

pdf bestand1121_decreet.pdf (81 kB)