Protocol tot wijziging van Overeenkomst (1996) tussen België en Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar inkomen en vermogen, gewijzigd door aanvullend protocol (1998)

Korte inhoud: Het protocol wijzigt of vervangt een aantal artikelen van het gewijzigde DBV (1998) zelf. Het protocol telt slechts vier artikelen. Het voorliggende protocol tot wijziging van het DBV is voor de deelstaten in België van belang qua definitie ‘bevoegde autoriteit’ en het effectief uitwisselen van fiscale inlichtingen.

Ondertekening: 17/02/2015

pdf bestand1114_Ondertekende akte in het Engels.pdf (195 kB)

pdf bestand1114_Overeenkomst van 1996 in het Engels.pdf (253 kB)

pdf bestand1114_Nederlandse vertaling van de overeenkomst van 1996.pdf (224 kB)

pdf bestand1114_Aanvullend protocol van 1998 in het Engels.pdf (151 kB)

pdf bestand1114_Nederlandse vertaling van het aanvullend protocol van 1998.pdf (162 kB)

pdf bestand1114_Nederlandse vertaling van de overeenkomst van 1996 zoals gewijzigd door het aanvullend protocol van 1998.pdf (270 kB)