Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens

Korte inhoud: Door het invoeren van het elektronische eurovignet op 1 oktober 2008 was het oude protocol tussen de zes landen van het Coördinatiecomité Eurovignet (COCOM) aan herziening toe. Er werden een aantal technische wijzigingen aangebracht.

Ondertekening: 21/10/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 09/12/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 10/01/2012

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/02/2014

Internationale ratificatie: 22/01/2014

Inwerkingtreding: 01/05/2014

pdf bestand888_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.21 MB)

pdf bestand888_Ondertekende akte in het Frans.pdf (326 kB)

pdf bestand888_Ondertekende akte in het Duits.pdf (387 kB)

pdf bestand888_Verdrag van 1994 in het Nederlands.pdf (162 kB)

pdf bestand888_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (590 kB)

pdf bestand888_Gezamenlijk advies van de Mobiliteitsraad, de Strategische Adviesraad intern Vl en de Sociaal-Economische Raad van Vl.pdf (361 kB)

pdf bestand888_Advies van de Raad van State.pdf (13 kB)

pdf bestand888_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (136 kB)

pdf bestand888_Decreet.pdf (173 kB)