Protocol tot wijziging van het verdrag inzake administratieve bijstand in belastingaangelegenheden

Korte inhoud: De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op twee punten: enerzijds het aanpassen van het verdrag aan de internationaal overeengekomen normen inzake gegevensuitwisseling en anderzijds de openstelling van het verdrag voor staten die geen lid zijn van de Raad van Europa of de OESO.

Ondertekening: 04/04/2011

Bekrachtiging en afkondiging: 26/10/2012

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/11/2012

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/01/2015

Internationale ratificatie: 08/12/2014

Inwerkingtreding: 01/04/2015

pdf bestand949_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (48 kB)

pdf bestand949_Akte in het Engels.pdf (161 kB)

pdf bestand949_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (173 kB)

pdf bestand949_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (484 kB)

pdf bestand949_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (118 kB)

pdf bestand949_Advies van de Raad van State.pdf (521 kB)

pdf bestand949_Decreet.pdf (41 kB)