Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 14/04/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 03/06/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/06/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/06/2019

Inwerkingtreding: 14/05/2019

pdf bestand1088_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (157 kB)

pdf bestand1088_Overeenkomst van 1970 in het Nederlands.pdf (253 kB)

pdf bestand1088_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (187 kB)

pdf bestand1088_Advies van de Raad van State.pdf (88 kB)

pdf bestand1088_Decreet.pdf (85 kB)