Protocol tot wijziging van de overeenkomst tot bescherming van personen ten overstaan van de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens

Korte inhoud: Het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS nr. 108) was het eerste internationale juridisch bindende instrument op het gebied van de gegevensbescherming. In dit Verdrag werden de grondslagen van de gegevensbescherming vastgelegd. Het nieuwe voorliggende protocol zal het Verdrag van 1981 moderniseren.

Ondertekening: 10/10/2018

pdf bestand1214_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.09 MB)

pdf bestand1214_Protocol in English.pdf (1 MB)