Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming

Korte inhoud: De Overeenkomstsluitende Partijen hebben besloten de Overeenkomst van 1970 middels dit Protocol te wijzigen, teneinde de reikwijdte van de Overeenkomst duidelijk te beperken tot de eigenlijke uitoefening van de jacht

Ondertekening: 17/02/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/07/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/10/2021

Inwerkingtreding; 01/11/2021

pdf bestand1134_Ondertekende akte in het Nederlands en het Frans.pdf (2.02 MB)

pdf bestand1134_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (262 kB)

pdf bestand1134_Advies van de MINA-Raad.pdf (129 kB)

pdf bestand1134_Advies Raad van State.pdf (192 kB)

pdf bestand1134_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (161 kB)

pdf bestand1134_Decreet.pdf (53 kB)