Protocol tot aanpassing van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Korte inhoud: Protocol tot aanpassing van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Ondertekening: 17/03/1993

Bekrachtiging en afkondiging: 14/07/1993

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/09/1993

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/03/1994

Internationale ratificatie: 09/11/1993

Inwerkingtreding: 01/01/1994

pdf bestand459_Akte in het Nederlands.pdf (1.87 MB)

pdf bestand459_Agreement in English.pdf (75 kB)

pdf bestand459_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (272 kB)

pdf bestand459_Advies van de Raad van State.pdf (130 kB)

pdf bestand459_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (29 kB)

pdf bestand459_Decreet.pdf (51 kB)