Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en Roemenië teneinde rekening te houden met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de EU

Korte inhoud: De drie nieuwe lidstaten dienden vermeld te worden onder de overeenkomstsluitende partijen en in de lijst van ondertekenaars.

Ondertekening: 28/06/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 05/03/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 08/04/2004

pdf bestand453_Akte in het Nederlands.pdf (250 kB)

pdf bestand453_Akte in het Frans.pdf (589 kB)

pdf bestand453_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (252 kB)

pdf bestand453_Advies van de SERV.pdf (41 kB)

pdf bestand453_Advies van de Raad van State.pdf (102 kB)

pdf bestand453_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (246 kB)

pdf bestand453_Decreet.pdf (239 kB)