Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

Korte inhoud: Het protocol herneemt de bepalingen die voorkomen in de besluiten die de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten in juni 2009 hebben aangenomen. Het protocol biedt juridische waarborgen op het vlak van het recht op leven, gezin en on­derwijs, inzake fiscale aangelegenheden en op het gebied van veiligheid en defensie.

Ondertekening: 13/06/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 31/05/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 13/06/2013

Internationale ratificatie: 29/05/2014

Inwerkingtreding: 01/12/2014

pdf bestand1011_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (601 kB)

pdf bestand1011_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (215 kB)

pdf bestand1011_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (413 kB)

pdf bestand1011_Advies Raad van State.pdf (105 kB)

pdf bestand1011_Decreet.pdf (26 kB)