Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de EEG en San Marino naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de EU

Korte inhoud: Door dit protocol zullen deze lidstaten zelf partij worden bij de overeenkomst.

Ondertekening: 30/10/1997

Bekrachtiging en afkondiging: 02/02/2001

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/03/2001

Publicatie tekst in Staatsblad: 17/05/2002

Internationale ratificatie: 16/11/2001

Voorlopige toepassing: 30/10/1997

Inwerkingtreding: 01/04/2002

pdf bestand350_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (397 kB)

pdf bestand350_Agreement in English.pdf (188 kB)

pdf bestand350_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (47 kB)

pdf bestand350_Advies van de Raad van State.pdf (43 kB)

pdf bestand350_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (42 kB)

pdf bestand350_Decreet.pdf (284 kB)