Protocol betreffende milieubescherming bij het Antarctica-verdrag

Korte inhoud: Protocol van Madrid bij verdrag inzake milieubescherming Zuidpoolgebied

Ondertekening: 04/10/1991

Bekrachtiging en afkondiging: 22/12/1995

Publicatie decreet in Belgisch Staatsblad: 06/03/1996

Publicatie tekst in Belgisch Staatsblad: 01/05/1997

Internationale ratificatie: 25/04/1996

Inwerkingtreding: 14/01/1999

pdf bestand44_Nederlandse vertaling.pdf (522 kB)

pdf bestand44_Protocol in English.pdf (57 kB)

pdf bestand44_Akte in het Frans.pdf (471 kB)

pdf bestand44_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (81 kB)

pdf bestand44_Advies van de Raad van State.pdf (16 kB)

pdf bestand44_Verslag commissie Vlaamse Raad.pdf (58 kB)

pdf bestand44_Amendement op verslag commissie Vlaamse Raad.pdf (21 kB)

pdf bestand44_Decreet.pdf (52 kB)