Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht

Korte inhoud: Voor de uitoefening van haar functies moet het eengemaakt octrooigerecht (UPC) kunnen genieten van de nodige voorrechten en immuniteiten. Een gemeenschappelijke aanpak van deze voorrechten en immuniteiten in de verdragsluitende lidstaten is daarbij belangrijk. Het protocol moet bijdragen tot een dergelijke gemeenschappelijke aanpak.

Ondertekening: 29/06/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 01/03/2019

Bekendmaking decreet in Staatsblad: 13/03/2019

pdf bestand1192_Nederlandse vertaling.pdf (285 kB)

pdf bestand1192_Agreement in English.pdf (421 kB)

pdf bestand1192_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (184 kB)

pdf bestand1192_Advies van de Raad van State.pdf (145 kB)

pdf bestand1192_Decreet.pdf (138 kB)