Projectoproep verhogen klimaatweerbaarheid Zuid-Afrika

  • 3 mei 2018

De Algemene Afvaardiging in Pretoria lanceerde op 26 april een projectoproep voor niet-gouvernementele organisaties die lokaal verankerd zijn in Zuid-Afrika. De oproep beoogt projecten in Zuid-Afrika die bijdragen aan een verhoogde klimaatweerbaarheid van het land. Aan deze projectoproep is een budget van 4.750.000 euro verbonden.

Zuid-Afrika is één van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De landenstrategienota III (CSP III) 2017-2021 is gericht op het leveren van een bijdrage aan de empirische onderbouwing van klimaatadaptatie als middel om de transitie van Zuid-Afrika naar een klimaatbestendige samenleving en een inclusieve, adaptieve groene economie te bevorderen. De projectoproep kadert binnen deze doelstelling.

De oproep verloopt in 2 fasen. In de eerste fase worden conceptvoorstellen verwacht. De deadline voor het indienen van de conceptvoorstellen is 26 mei 2018.

Meer informatie over deelnemingsvoorwaarden, richtlijnen en formulieren.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuid-Afrika