Project “Versterking van boerenorganisaties en rurale structurele handelsmechanismen” Malawi (2014)

Project: “Versterking van boerenorganisaties en rurale structurele handelsmechanismen” 

Begunstigde: Wereldvoedselprogramma

Duur: 2014-2018

Budget: 2.999.140,62€

Voor de uitvoering van het project slaan het Wereldvoedselprogramma (WFP) en Agricultural Commodity Exchange for Africa (ACE) de handen in elkaar.

In 2009 lanceerde WFP het  Purchase for Progress (P4P)-programma om kleinschalige boeren en hun organisaties te helpen toegang te verkrijgen tot de WFP-markt door de vraag van WFP aan basisvoedsel te linken met het aanbod van kleinschalige boeren. Via dit programma creëert WFP niet alleen een markt voor de boeren, maar ondersteunt hen ook om de kwaliteit van hun producten te verhogen.
Aan de hand van trainingen rond productie- en opslagbeheer, kwaliteitscontrole, productietechnieken, organisatiebeheersing en strategisch management, prijszetting, onderhandelen van contracten, boekhouding, enz. tracht het P4P programma boerenorganisaties om te vormen tot onafhankelijke en zelfvoorzienende bedrijven. Dit leidt tot een hogere productiviteit en een betere kwaliteit van de producten waardoor boeren niet alleen aan WFP kunnen verkopen, maar ook toegang krijgen tot andere commerciële markten en zo hun opbrengsten zien stijgen. Boerenorganisaties worden op die manier volwaardige competitieve spelers op de markt en winstgevende organisaties.

De strategie van WFP wordt ondersteund door de structurele handelsmechanismen van ACE. ACE is een non-profit organisatie die in 2004 in Malawi werd opgericht om de handel in landbouwproducten te stimuleren en tracht boeren te linken aan markten. ACE biedt een oplossing aan enkele serieuze obstakels in de commercialisering van de landbouw in Malawi. Via de verspreiding van marktinformatie, het bulken van landbouwproducten, het opstellen van de noodzakelijke marktinfrastructuur en het organiseren van live veilingen komt ACE tegemoet aan cruciale noden van kleine opkomende boeren.

Beide organisaties zetten in dit project maximaal hun expertise in om de positie van kleinschalige boeren op de markt te versterken en de capaciteit van boerenorganisaties optimaal te benutten zodat boerenorganisaties onafhankelijk kunnen handelen.  De overheid van Malawi ondersteunt dit systeem en is gestart met de ontwikkeling van een wettelijk kader, waardoor het vertrouwen van de verschillende actoren zal toenemen en het gebruik van dit systeem verder zal aanmoedigen.

Het project richt zich op kleinschalige boerenorganisaties in Malawi met weinig of geen toegang tot formele landbouwmarkten. Het project zal de komende 4 jaar 50 boerenorganisaties (of 50.000 boeren) trachten te bereiken in 10 districten verspreid over heel het land, met focus op de noordelijke gebieden. De leden van de boerenorganisaties moeten minimum bestaan uit 40% vrouwen. Het programma ging van start in juli 2014 en heeft een looptijd van vier jaar. Er wordt een financiële tussenkomst van in totaal 2.999.140,62 EUR gevraagd. Dit bedrag wordt in twee gedeeld en door beide organisaties apart beheerd. 1.513.734 EUR wordt aan ACE toegewezen en 1.485.406,62 EUR aan WFP.