Pleidooi voor vrije en eerlijke handel op 11 juli viering

  • 9 juli 2018

In zijn speech voor het diplomatiek korps ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag hield minister-president Bourgeois een pleidooi voor vrije handel en de modernisering van het multilaterale handelssysteem. Hij deed ook andermaal een oproep naar de Britse regering om na de Brexit de band met de EU zo nauw en ruim mogelijk te houden.

“Vlaanderen gelooft niet alleen dat handel vrij moet zijn, hij moet ook eerlijk zijn.”

Als een van de meest open economieën ter wereld is Vlaanderen een groot voorstander van vrijhandel. Maar, zei minister-president Bourgeois, ”we mogen niet naïef zijn”. Hij pleitte daarom voor multilaterale samenwerking en constructieve dialoog.

“Om iedereen voordeel te brengen, moet de vrijhandel spelregels volgen. De Wereldhandelsorganisatie …. heeft ons in staat gesteld om de wetten te handhaven en handelsconflicten te vermijden … . Natuurlijk is het multilateraal handelssysteem niet perfect en dringt een modernisering zich op. Dit houdt in dat alle partners rond de tafel moeten gaan zitten voor een constructief gesprek. Laten we de Wereldhandelsorganisatie samen moderniseren.”

Ook moet er aandacht zijn voor die landen waar de bevolking minder de vruchten van de wereldhandel plukt.

“Mijn regering is van mening dat vrijhandelsakkoorden de eerbiediging van de mensenrechten ter plaatse moeten helpen verbeteren; steunt het onderhandelen van ambitieuze hoofdstukken inzake duurzame ontwikkeling in vrijhandelsakkoorden en streeft ernaar de naleving van de fundamentele internationale arbeids- en milieunormen te bevorderen.”

“Er is veel meer dat ons bindt dan dat ons scheidt”

Andermaal sprak minister-president Bourgeois de wens uit voor een handelsvriendelijke Brexit. “Vlaanderen wil een ambitieus, diepgaand en breed vrijhandelsakkoord en een plusverdrag met nauwe samenwerking op zoveel mogelijk beleidsterreinen.”

Hij deed hiervoor een oproep naar zowel de Britse regering als naar de EU om via respect en een constructieve dialoog te komen tot een “slimme Brexit”.

Minister-president Bourgeois: “Tot slot wil ik de hoop uitspreken dat we alles wat onenigheid tussen ons kan veroorzaken, zullen overwinnen en dat we het vertrouwen en de stabiliteit tussen alle partners kunnen herbevestigen. Vlaanderen is en blijft een open economie die constructief met al haar partners wil samenwerken. Vlaanderen heeft uit het eigen verleden geleerd dat we grote verdeeldheid en internationale uitdagingen alleen samen kunnen overwinnen.”

pdf bestand11 juli speech Minister-president Bourgeois NL -FR - DU - EN (368 kB)