"Pleidooi voor gebruik van regionale data door OESO"

  • 12 december 2017

Op 11 december 2017 ontmoette Minister-president Geert Bourgeois de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Ángel Gurría, in Parijs.

Tijdens deze ontmoeting pleitte Bourgeois voor het gebruik van regionale data en van authentieke Vlaams bronnen voor internationale rapportering. “Analyses op regionaal niveau zijn voor Vlaanderen en voor het Vlaams beleid veel relevanter dan deze waar OESO -publicaties uitgemiddeld worden over de andere gewesten en gemeenschappen,” aldus de Minister-president.

Secretaris-generaal Gurria ging dieper in op de maatschappelijke uitdagingen en hoe we ons als samenleving daarop best voorbereiden. De Vlaamse Regering kan hiervoor goede papieren voorleggen en ziet in OESO een uitstekende partner om nog beter te doen.

In Parijs had minister-president Bourgeois ook een eerste ontmoeting met de nieuw verkozen directeur-generaal van UNESCO (Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en cultuur), Audrey Azoulay. Tijdens de korte kennismaking sprak Bourgeois over de jarenlange samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO en peilde hij naar haar visie over de te varen koers van de UNESCO de komende jaren.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Frankrijk