Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

Korte inhoud: De partnerschapsovereenkomst is een traditionele algemene kaderovereenkomst die drie traditionele aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen. Deze kaderovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland dient de nieuwe juridische basis te worden van de relaties tussen de verschillende partijen. De overeenkomst legt tevens de basis om meer specifieke technische akkoorden af te sluiten.

Ondertekening: 05/10/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 20/10/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/11/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/06/2019

Voorlopige toepassing: 12/01/2017

pdf bestand1158_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.1 MB)

pdf bestand1158_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (209 kB)

pdf bestand1158_Advies van de Raad van State.pdf (137 kB)

pdf bestand1158_Advies van de SERV.PDF (136 kB)

pdf bestand1158_Decreet.pdf (48 kB)